คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ยอด ชินสุภัคกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EPCOบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET103,009,184+0.53
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชินสุภัคกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET320,637,494
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET182,348,822
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยอด ชินสุภัคกุลEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET103,009,184