คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มานิต อุดมคุณธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HMPROบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET4,499,078,354-0.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุดมคุณธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มานิต อุดมคุณธรรมHMPRO -บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET4,499,078,354