คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มนู เผ่าวิบูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET249,894,0500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เผ่าวิบูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนู เผ่าวิบูลCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET249,894,050