คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TQMบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET105,714,000-0.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิตติปาลกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนต์ชัย กิตติปาลกุลTQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET105,714,000