คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEGบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET71,999,200+0.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีสกุลเมฆี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนตรี ศรีสกุลเมฆีSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET71,999,200