คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มนชัย มณีไพโรจน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ICNบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai150,650,304-1.16
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มณีไพโรจน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนชัย มณีไพโรจน์ICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai150,650,304
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เพทาย มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET54,766,130
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มรกต มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET50,558,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพฑูรย์ มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET19,444,340
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพล มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET16,298,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ป้อมมณี มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET16,253,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนพล มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET11,330,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คณิน มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET10,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มินตรา มณีไพโรจน์SAWANG -บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET10,300,000