คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ZMICOบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET6,600,000+3.03
2WIIKบริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET6,148,332+1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงศ์ณัฐการย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET6,600,000
2นาย มงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์WIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET6,148,332