คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ภากร วัชรสุรังค์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET208,320,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วัชรสุรังค์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET274,006,830
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET272,600,038
2นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์VIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET190,740,564
3นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET37,094,562
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET258,531,630
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET218,643,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภากร วัชรสุรังค์DCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET208,320,000