คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TEAMGบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET86,029,020+3.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เปรมชื่น เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวัธน์ เปรมชื่นTEAMG -บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET86,029,020