คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai37,373,0000.00
2AQบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET53,400,000-50.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เพิ่มทรัพย์หิรัญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญAQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET53,400,000
2นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai37,373,000