คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSLบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET83,303,640+3.70
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนถาวรลาภ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภPSL -บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)SET83,303,640