คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิริยะ ธานีรณานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1QTCบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai94,400,000+0.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธานีรณานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิริยะ ธานีรณานนท์QTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)mai94,400,000