คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NETBAYบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai3,161,999,3800.00