คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NETBAYบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai2,575,499,748+11.88
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิวัฒน์รุจิราพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์NETBAY -บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)mai2,575,499,748