คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิชัย โอทยากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NNCLบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET49,600,000+1.61
2SUPEREIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET38,690,000+0.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โอทยากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชัย โอทยากุลNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET49,600,000
2นาย พิชัย โอทยากุลSUPEREIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีSET38,690,000