คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พิชัย สถาวรมณี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai106,857,4600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สถาวรมณี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชัย สถาวรมณีUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai106,857,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พันดนัย สถาวรมณีZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET22,569,000