คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET93,229,576+2.73
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เผอิญโชค เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET273,824,430
2นาย สมพงษ์ เผอิญโชคAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET74,180,876
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET528,394,790
2นาง ปราณี เผอิญโชคM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET25,124,730
3นาง ปราณี เผอิญโชคLUXF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่SET17,700,000
4นาง ปราณี เผอิญโชคM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET10,400,000
5นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET9,720,000
6นาง ปราณี เผอิญโชคMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET8,428,908
7นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET7,039,728
8นาง ปราณี เผอิญโชคTNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้SET6,120,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แก้วใจ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET432,316,566
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET424,724,190
2นาย วุฒิชัย เผอิญโชคWHABT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์SET19,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET93,229,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศ์วริศ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET83,635,288
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรวุฒิ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET62,480,000