คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET73,677,116+2.35
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เผอิญโชค เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET211,591,605
2นาย สมพงษ์ เผอิญโชคAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET42,629,919
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปราณี เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET408,305,065
2นาง ปราณี เผอิญโชคM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET21,226,065
3นาง ปราณี เผอิญโชคM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET9,200,000
4นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT2 -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2SET6,840,000
5นาง ปราณี เผอิญโชคMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET6,414,452
6นาง ปราณี เผอิญโชคMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET6,355,310
7นาง ปราณี เผอิญโชคTNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้SET4,382,724
8นาง ปราณี เผอิญโชคPDJ -บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)SET2,525,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณ ปราณี เผอิญโชคLUXF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่SET13,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แก้วใจ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET334,062,801
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET328,195,965
2นาย วุฒิชัย เผอิญโชคWHABT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์SET17,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET73,677,116
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วงศ์วริศ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET64,627,268
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรวุฒิ เผอิญโชคTRU -บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)SET48,280,000