คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET79,585,000-0.91
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะหรูวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET81,042,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET79,585,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET30,909,780
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET12,466,630
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลัดดาวัลย์ เตชะหรูวิจิตร์ASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET9,295,000