คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASIAบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET57,011,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะหรูวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET58,055,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรพล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET57,011,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET22,142,642
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตรASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET8,930,640