คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PCSGHบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์
SET1,030,400,0450.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รุ่งโรจน์กิติยศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศPCSGH -บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET1,031,296,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศPCSGH -บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET1,030,400,045
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศPCSGH -บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET1,030,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศPCSGH -บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET1,030,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศPCSGH -บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET1,030,400,000