คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET2,067,694,075+1.20
2NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET275,865,000+1.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะรัตโนภาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาสEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET2,067,694,075
2นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาสNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET275,865,000