คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSTCบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai407,089,386+7.07
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บูรณกุลไพโรจน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์PSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai407,089,386