คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET62,895,0190.00
2SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET47,376,000-2.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แต้มศิริชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET104,578,440
2นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET38,184,680
3นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET18,505,812
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET65,672,814
2นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET33,432,905
3นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET20,304,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET62,895,019
2นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET47,376,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET164,012,501
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET90,053,504
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET57,904,376
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET42,559,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัยSMIT -บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)SET22,334,400