คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พดด้วง คงคามี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAAMบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai121,209,330+1.65
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า คงคามี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พดด้วง คงคามีSAAM -บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai121,209,330
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสฬส คงคามีSAAM -บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)mai32,376,212