คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAUCEบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET109,190,368+1.34
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ส่งไพศาล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาลSAUCE -บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)SET109,190,368