คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET1,865,580,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วชิรศักดิ์พานิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET1,865,580,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชPTG -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)SET805,260,960