คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1APEXบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET68,380,5910.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัมภวคุปต์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์APEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET68,380,591
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พวงจันทร์ สัมภวคุปต์APEX -บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET52,939,015