คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงศ์ ศกุนตนาค ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET289,820,9600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศกุนตนาค เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒน์ ศกุนตนาคCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET289,820,960
2นาย พัฒน์ ศกุนตนาคZEN -บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET25,038,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศ์ ศกุนตนาคCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET289,820,960