คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงศ์ ศกุนตนาค ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET240,624,461-1.21
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศกุนตนาค เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัฒน์ ศกุนตนาคCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET240,624,461
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศ์ ศกุนตนาคCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET240,624,461