คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย พงศธร ศิริธรรม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THLบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET92,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริธรรม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศธร ศิริธรรมTHL -บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET92,000,000