คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปีติชา ผาสุพงษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIPบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET98,002,8400.00
2TMบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai6,838,2160.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ผาสุพงษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รักชัย ผาสุพงษ์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,944,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปีติชา ผาสุพงษ์TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET98,002,840
2นาย ปีติชา ผาสุพงษ์TM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai6,838,216