คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปิยะ จิตตาลาน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1POPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET107,404,3010.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิตตาลาน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยะ จิตตาลานPOPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศSET107,404,301
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงใจ จิตตาลานTNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้SET3,668,850