คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GCบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET148,912,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จริยเศรษฐพงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์GC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET148,912,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นวพร จริยเศรษฐพงศ์GC -บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)SET9,020,820