คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET1,086,341,000+4.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อภิธนาศรีวงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์SFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET1,086,341,000