คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PLANBบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET8,912,723,115-6.01
2AQบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET23,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โลจนะโกสินทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET8,912,723,115
2นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์AQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET23,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทีปกร โลจนะโกสินทร์OTO -บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)mai7,002,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET183,000,000