คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PLANBบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET3,643,014,694+1.07
2AQบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET11,500,000+100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โลจนะโกสินทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET3,643,014,694
2นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์AQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET11,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทีปกร โลจนะโกสินทร์OTO -บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)mai7,175,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์PLANB -บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET310,929,620