คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปริน ชนันทรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET36,516,373+2.86
2STARบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai7,574,168-2.14
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชนันทรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริน ชนันทรานนท์PPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET36,516,373
2นาย ปริน ชนันทรานนท์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai7,574,168