คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปริน ชนันทรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET87,639,296+1.19
2STARบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai8,602,091+1.26
3ACAPบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai4,742,4000.00
4FVCบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai3,227,239+2.22
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชนันทรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปริน ชนันทรานนท์PPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET87,639,296
2นาย ปริน ชนันทรานนท์STAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai8,602,091
3นาย ปริน ชนันทรานนท์ACAP -บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai4,742,400
4นาย ปริน ชนันทรานนท์FVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,227,239