คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UBISบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai165,969,187+1.72
2TRUBBบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET4,110,778-4.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เต็มฤทธิกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัยTRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET14,060,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยUBIS -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)mai165,969,187
2นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยTRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,110,778