คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ประเวศวุฒิ ไรวา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SNPบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET390,711,168-0.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไรวา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกษสุดา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET486,061,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเวศวุฒิ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET390,711,168
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพิไล ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET193,487,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พันทิพา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET177,307,776
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจรเดช ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET131,529,024
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาภาพรรณ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET64,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมอาภา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET51,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรกรณ์ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET32,000,000