คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ประเวศวุฒิ ไรวา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SNPบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET506,703,546+1.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไรวา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เกษสุดา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET630,360,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเวศวุฒิ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET506,703,546
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรพิไล ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET250,929,584
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พันทิพา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET238,246,022
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขจรเดช ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET170,576,703
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาภาพรรณ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET74,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมอาภา ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET66,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรกรณ์ ไรวาSNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET41,500,000