คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPIPLบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET978,769,000+2.48
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลี่ยวไพรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET9,112,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงมณี เลี่ยวไพรัตน์BUI -บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,125,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,058,297,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,049,218,515
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET1,043,922,430
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET978,769,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET761,183,436