คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ประพล มิลินทจินดา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AECบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET80,752,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มิลินทจินดา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพล มิลินทจินดาAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET80,752,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิมลวรรณ มิลินทจินดาAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,822,624