คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ปกรณ์ ธีรธำรง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ACCบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET39,989,3000.00
2BIGบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET37,416,904-6.15
3UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai19,427,2000.00
4BLISSบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET10,875,3540.00
5MAXบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET7,764,4960.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธีรธำรง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปกรณ์ ธีรธำรงACC -บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET39,989,300
2นาย ปกรณ์ ธีรธำรงBIG -บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET37,416,904
3นาย ปกรณ์ ธีรธำรงUREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai19,427,200
4นาย ปกรณ์ ธีรธำรงBLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET10,875,354
5นาย ปกรณ์ ธีรธำรงMAX -บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET7,764,496