คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บูรณะ ชวลิตธำรง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JASบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET216,664,000-0.68
2POPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET150,228,000+0.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชวลิตธำรง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บูรณะ ชวลิตธำรงJAS -บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET216,664,000
2นาย บูรณะ ชวลิตธำรงPOPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศSET150,228,000