คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BKDบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET96,656,4000.00
2INETบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET78,186,000-6.37
3UVบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET61,955,300+0.66
4BKKCPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET23,600,000+0.85
5TNITYบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET12,700,1960.00
6PORTบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET8,232,840-2.73
7VLบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai5,929,000+4.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้อสุดกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET96,656,400
2นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET78,186,000
3นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจUV -บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)SET61,955,300
4นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจBKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET23,600,000
5นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET12,700,196
6นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจPORT -บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)SET8,232,840
7นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai5,929,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิจปภาณ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET18,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลวัฒน์ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET12,510,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจBKD -บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)SET11,500,000
2นาย เมธรัฐ เอื้อสุดกิจTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET8,893,809
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณ บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจLUXF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่SET7,620,000