คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บุญชัย เกษมวิลาศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PFบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET66,582,000-1.23
2DCORPบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai21,402,147-2.56
3MFECบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET12,240,000-3.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เกษมวิลาศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai17,366,080
2น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,478,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เกษมวิลาศPF -บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)SET66,582,000
2นาย บุญชัย เกษมวิลาศDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai21,402,147
3นาย บุญชัย เกษมวิลาศMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET12,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพล เกษมวิลาศDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai11,438,235