คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บัญชา พันธุมโกมล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COM7บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET3,914,717,2500.00
2MVPบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai8,740,8740.00
3BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai3,441,2560.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พันธุมโกมล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บัญชา พันธุมโกมลCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET3,914,717,250
2นาย บัญชา พันธุมโกมลMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai8,740,874
3นาย บัญชา พันธุมโกมลBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai3,441,256