คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บัญชา พันธุมโกมล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COM7บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET3,255,396,450-0.63
2MVPบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai7,528,636-0.85
3BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai3,441,2560.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พันธุมโกมล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บัญชา พันธุมโกมลCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET3,255,396,450
2นาย บัญชา พันธุมโกมลMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,528,636
3นาย บัญชา พันธุมโกมลBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai3,441,256