คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai66,143,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รุ่งเรืองเนาวรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET99,847,475
2นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์AQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET71,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET72,428,598
2นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET32,501,120
3นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์BLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET14,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์META -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai66,143,000