คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai60,946,0500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รุ่งเรืองเนาวรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET160,361,096
2นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์AQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET35,820,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET116,324,718
2นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET31,745,280
3นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์BLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET14,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์META -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai60,946,050