คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai102,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมธา เตมีศรีสุขCSS -บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,318,755
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิวัตศิลป์ ศรีสุขTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai102,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุขWIIK -บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)SET2,205,000