คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นิติพล ชัยสกุลชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNITYบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET152,794,688-1.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชัยสกุลชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิติพล ชัยสกุลชัยTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET152,794,688