คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai88,600,067-0.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ราชพลสิทธิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นรากร ราชพลสิทธิ์UREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai88,600,067
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์UREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai68,877,239
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)