คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai61,604,734+3.37
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ราชพลสิทธิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นรากร ราชพลสิทธิ์UREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai61,604,734
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)