คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นรวัฒน์ สุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรวรรณ กมลสุวรรณARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai17,346,419
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,171,334,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai165,145,313
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET125,288,162
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCIMBT -ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)SET15,385,509
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นาถกานต์ ดวงสุวรรณDIMET -บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)mai1,210,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET447,316,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET55,076,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET27,417,330
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET547,964,180
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET94,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET85,322,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET79,745,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET78,925,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai16,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai14,643,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai20,493,510
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET819,366,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรุณ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET85,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณSVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET52,457,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาณุ หลูอารีย์สุวรรณSVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET52,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai35,729,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET235,093,337
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET138,506,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai136,391,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai1,326,129,428
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET8,188,544