คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET54,558,185-1.07
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พันธิตรา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพฤทธิ์ พันธิตราSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET54,558,185