คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai65,734,200-1.06
2SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET62,568,000+0.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พันธิตรา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพฤทธิ์ พันธิตราDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai65,734,200
2นาย นพฤทธิ์ พันธิตราSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET62,568,000