คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นพดล ตัณศลารักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MACOบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET45,742,443-1.47
2RPHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET23,925,000+0.91
3SRIPANWAทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET11,550,000+1.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตัณศลารักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพดล ตัณศลารักษ์MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET45,742,443
2นาย นพดล ตัณศลารักษ์RPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET23,925,000
3นาย นพดล ตัณศลารักษ์SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET11,550,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)