คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย นพดล ตัณศลารักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MACOบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET88,623,9980.00
2RPHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET30,315,000+0.71
3SRIPANWAทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET16,100,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตัณศลารักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพดล ตัณศลารักษ์MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET88,623,998
2นาย นพดล ตัณศลารักษ์RPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET30,315,000
3นาย นพดล ตัณศลารักษ์SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET16,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์PM -บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)SET39,160,000
2นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์RSP -บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)SET17,275,200