คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai117,942,090-5.04
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัจจะบริบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai117,942,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai75,443,620
2นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์PPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET6,985,370
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai33,243,364
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai31,887,716
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวกิจ สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai23,840,698
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรสาร สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai23,689,806
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุลีพร สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai11,900,000