คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai100,879,224+0.98
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สัจจะบริบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai100,879,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai64,461,960
2นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์PPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET16,964,470
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรกูล สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai27,981,456
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อารี สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai27,332,328
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวกิจ สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai20,080,740
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรสาร สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai20,061,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุลีพร สัจจะบริบูรณ์BM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai10,200,000